Många småskaliga producenter drivs av nyfikenhet att prova något nytt i liten skala. Det kan vara nya metoder att utföra något eller en helt ny inriktning. Säsongen 2020 startar vi en ny gren i form av odlingsprojekt. Du kan följa hur våra projekt går på Facebook och Instagram. Vill du komma och besöka oss? I juli kan vi erbjuda öppet trädgårdsland och lammsafari. Klicka på bilderna nedan för mer information. Vill du hellre komma på privat visning i grupp – ring Caroline!

När fåren flyttar ut flyttar tomaterna in

Fåren bor ju i ett bågväxthus på vintern, men på sommaren står det (nästan) tomt. I vinter har Magnus gått en tomatodlingskurs och i sommar testar han åtta olika sorter. Följ tomaternas utveckling på Facebook och Instagram

En söt potatis

Magnus gick också en kurs i att odla sötpotatis. Nu testar vi i liten skala. Sötpotatisen älskar värme och vatten så nu får vi chansen att testa droppbevattningen som följde med bågväxthuset när vi köpte det begagnat för mer än tio år sedan.

Bild på knopp av boveteblomma

Bovete – Fattigmanssäd

Tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar Län har vi 2020 en försöksodling av bovete. Huvudsyftet är att få fram bovetehonung, men vi kommer också undersöka möjligheterna att tröska och mala bovetet till mjöl. I juli blir det ett hektar stora skiftet ett eldorado för honungsbin och andra pollinerande insekter.

Grönsaker med historia

I år odlar vi Lokförare Bergfälts jätteärt, Mor Kristins böna, borlottibönorna Ståshult och Särdal, Marthas ärta och puggor från Ballingslöv. Vi odlar för att få fram frön till utsäde av gamla bevarandesorter och amatörsorter. Detta projekt har vi tillsammans med Lrf, Hushållningssällskapet och Jordbruksverket

Aktuella odlingsupplevelser

Odlingsfakta

Inga Bin ingen mat

Utan bin skulle vi människor ha svårt att få mat. Bin fyller en viktig funktion att pollinera blommor så vi kan få frukt och grönsaker. Åtta av tio växter behöver pollinerare. Med bin i odlingarna kan vi öka skörden, i en äppelodling kan skörden öka hela 300% med bin. Och bäst av allt – på köpet får vi härlig guldglimrande honung. 

Bara naturlig gödsel

Gödsling av odlingarna på vår gård bygger på ett urgammalt kretslopp. På vintern går fåren och hönsen på stall. På våren använder vi gödseln till våra odlingar både till djurens vinterfoder (vallen) och till våra försöksodlingar. Gödsel från olika djurslag är bra för olika saker. Av nässlor får också ett bra tillskott av vitaminer och mineraler till både djur och odlingar.