Naturens egna guld!

Vi har våra bigårdar utplacerade i flera olika biotoper som ängen, Mittlandsskogen och trädgården. Varje biotop har sina särskilda blommor vilket gör att honungen från en kupa varierar i både färg och smak från honungen från en annan kupa. Just detta tycker vi är särskilt spännande! Och gott!

Vi slungar ofta och honungen från varje kupa hanteras separat. Det tar längre tid att ta hand honungen på detta sätt, men så kan vi också erbjuda unik honung. Följ med på smakresa tillsammans med bina från Mittlandsgården, från försommar till höst, från plats till plats. Vår honung är en ren naturprodukt, inga tillsatser – bara honung, precis som bina gör den.

Vi du veta mer om honungsbin? Då kan du bli andelsbiodlare eller boka  honungsprovsmakning och föreläsning. Läs mer i länkarna nedan.

“Bli andelsbiodlare och få nyslungad honung från egen kupa”

– Caroline Landtmanson

Aktuella upplevelser från våra Bin

Livsviktig fakta

Inga Bin ingen mat

Utan bin skulle vi människor ha svårt att få mat. Bin fyller en viktig funktion att pollinera blommor så vi kan få frukt och grönsaker. De senaste åren har det kommit flera larmrapporter om att antalet bin minskat, både tambin och framförallt vilda bin. Orsakerna är inte helt klara,. En anledning är allt tidigare skördar av vallarna så att blommor som till exempel klöver inte hinner gå i blom och det blir brist på mat.

Tambin blir allt viktigare

Ett annat att bekämpningsmedel som sprutas på åkrarna påverkar bins orienteringsförmåga. När antalet vilda bin minskar får tambin en allt viktigare roll för livsmedelsförsörjningen. Nya sätt att odla bin har vuxit fram, till exempel urbana bin inne i städerna. Hos oss kan du bidra till mer pollinering genom att bli andelsbiodlare.