”Det var i Hönstorps utmarker det började”. Så inledde Tommy Knutsson, Naturcentrum, sin föreläsning om den biologiska mångfalden i Mittlandsskogen på Öland. Med inlevelse berättade Tommy om Mittlandsskogens långa historia med extensivt bete, om mångfalden av svampar och skalbaggar. Hur han märkte ut hur skogen skulle huggas och röjas för att bevara och förstärka dess otroliga mångfald av arter. Den betade hasselskogen på Ölands kalkbergrund har ingen motsvarighet någon annan stans i världen.

Det var i Hönstorps utmarker det började

Så börjar också vår historia. För den mark Tommy inledde sin föreläsning med, det är den mark som ligger på Magnus föräldragård och som tack vare Magnus restaurerades 2004. Första året efter den stora huggningen ägnade Magnus hela sitt långa sommarlov från lärarjobbet till att gå med röjsåg för att hålla tillbaka allt sly. Han insåg snabbt att han behövde hjälp och så skaffade han sina första tio får.

Idag, år 2020, är vi mitt inne i restaureringen av vår fjärde mark, en del av naturreservatet i Hönstorp. Antalet tackor har ökat från de första tio till dagens 65. Följ det pågående arbetet på Instagram eller Facebook, eller varför inte på plats i någon av våra guidade turer. 

 

“Genom att ge utvalda träd mer plats kan de utveckla stora och vida kronor. På den solvarma barken av stora träd trivs många andra arter som skalbaggar och lavar. ”

– Mittlandsgården

Naturupplevelser på Mittlandsgården

Fakta

Mittlandsskogen

Mittlandsskogen sträcker sig från Borgholm i norr till den möter alvaret söder om Skogsby. Det är norra Europas största sammanhängande lövskogsområdet. Insprängt i skogen finns små byar, åkrar och vägar. I området finns många olika naturtyper, förutom skogsmark, som kärr, gräsmarker och små alvar. Historiskt har skogen uppkommit spontant genom upphörd hävd. När betesdjuren försvann växte ängar och betesmarker igen till en bitvis tät och ogenomtränglig skog. Betesdjuren har funnits här sedan järnålder. Det som under 1800-talet var öppenmark har från 1900-talet växt igen till skog. Människans och betesdjurens historia följer dig på vandringen genom Mittlandsskogen när stöter du på spår från järnåldern i form av fornborgar, husgrunder och stensträngar.

Hässlen

En speciell typ av skog i Mittlandsskogen kallas hässlen. Här dominerar hassel med en och annan överståndrare av ek och björk. Varje årstid i hässlet har sitt speciella skådespel. Vårens mattor av blå-, vit- och gulsippor tillsammans med vätteros och orkidéer. I skuggan av sommarens täta lövverk leker solfläckar och du hittar orkidéer som kal knipprot, skogsknipprot och rotparasiter som nästrot och tallrot. Längs betade stigar och små gläntor trivs solälskare som axveronika, jungfrulin, kattfot, ölandssolvända och backtimjan. Hösten bjuder på ett färgsprakande skådespel där markerna kan explodera av sällsynta och märkliga svampar. Även vintern har sin charm oavsett om det är snö eller inte, där mörka grenar och stammar ger skogen en trolsk atmosfär.