Fåren är våra allra bästa medarbetare som håller markerna öppna och får oss att må bra när vi känner oss nere eller stressade. Det finns inget bättre än att sätta sig ner i den varma halmen hos de busiga lammen en kulen vårvinterdag, eller att snusa lite med tackorna under den dagliga kollen på betet.

Vi har restaurerat närmare 60 ha hasselskog i Mittlandsskogen. Djuren gör ett bra jobb genom att hålla tillbaka och förhindra igenväxning. Markerna har hög biologisk mångfald och är mycket värdefulla för bland annat många rödlistade svampar och insekter som kräver just bete för sin överlevnad. Just denna typ av betesmark, hasselskog på kalkberggrund, finns bara på Öland i hela världen.

“Tacka för kött och skinn, bli fodervärd åt ett får”

– Ett sätt att ha får utan att sköta dem själv. Du får inblick i hur maten du lägger på tallriken produceras.

Aktuella erbjudanden från fårgården

Fakta

Lite om våra får

Våra får är av rasen pälsfår, eller gotlandsfår. De har bra modersegenskaper, är bra betesdjur och har en fantastisk fin päls. Vi tar också hand om ullen från fåren. På sommaren går de ute och betar och på vintern bor de i ett bågväxthus. Vi väljer våra avelsdjur med omsorg där friska och sociala djur står högt upp på listan. Lammen slaktas och styckas på ett godkänt gårdsslakteri bara 17 minuter från gården och vi kör dem dit själva. Skinnen bereds på ett familjeberederi utanför Orrefors.

 

 

 

Om våra betesmarker

Vi har restaurerat närmare 60 ha hasselskog i Mittlandsskogen. Djuren gör ett bra jobb genom att hålla tillbaka slyuppslag och förhindra igenväxning. Markerna har hög biologisk mångfald och är mycket värdefulla för bland annat många rödlistade svampar och insekter som kräver just bete. Just denna typ av betesmark finns bara på Öland i hela världen.