HÅLLBARHETSARBETE PÅ MITTLANDSGÅRDEN

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har vi för första gången skrivit ner vad vi gör (och gjort) för att bidra till en hållbar miljö och en framtid för kommande generationer. Hittills har allt funnits i våra huvuden och i den lagstiftning som gäller vår verksamhet. Vi har på olika sätt förmedlat det till våra kunder och medarbetare.

Nu har vi som ett första steg skrivit ner (allt) för att i nästa steg skriva om det till mätbara mål. Just att målen är mätbara gör att vi kan utvärdera vårt arbete så att vi kan bli ännu bättre.

Välkommen att följa vårt arbete – både här på hemsidan, i våra sociala mediekanaler och så klart – när du besöker vår gård.

Januari 2023 Magnus och Caroline Landtmanson

 

Miljöarbete på Mittlandsgården – Google Kalkylark

Wellbeing på Mittlandsgården