Frysta styckdetaljer och korvar av får och lamm

I frysdisken hittar du vakuumpackade styckdetaljer av lamm och ungtackor. Vi slaktar i två perioder, på hösten från slutet av augusti till början av november och på försommaren, strax innan midsommar. Djuren slaktas på ett godkänt familjeslakteri utanför Kalmar, bara 17 minuter från gården. Vi kör dem dit själva. Personalen på slakteriet är mycket duktiga med bra hantering av både djur och slaktkroppar. Hanteringen har stor betydelse för den smaken.

Men smaken börjar långt innan dess. Våra lamm föds på stall i mars och början av april. De går med sin mamma till mitten av sommaren och betar i utmarkerna kring Törnbotten och Hönstorp i det Öländska Mittlandet. Smaken av naturbeteskött från Mittlandet Öland är en berättelse om betesdjuren och naturbetesmarkerna. Sedan urminnes tider har människorna på Öland haft betesdjuren i utmarkerna kring byarna. Till betesmarkens växter hör backtimjan, kungsmynta (oregano), mynta och många andra örter och buskar. Den långa traditionen av bete har skapat unika naturbetesmarker med en hög mångfald av växter. Därför får smakar lamm- och fårkött från djur som betat i Mittlandet en särskild smak av de vilda växterna – en Smak av Mittlandet Öland.