Fåren är våra allra bästa medarbetare som håller markerna öppna och får oss att må bra när vi känner oss nere eller stressade. Det finns inget bättre än att sätta sig ner i den varma halmen hos de busiga lammen en kulen vårvinterdag, eller att snusa lite med tackorna under den dagliga kollen på betet.

Vi har restaurerat närmare 60 ha hasselskog i Mittlandsskogen. Djuren gör ett bra jobb genom att hålla tillbaka och förhindra igenväxning. Markerna har hög biologisk mångfald och är mycket värdefulla för bland annat många rödlistade svampar och insekter som kräver just bete för sin överlevnad. Just denna typ av betesmark, hasselskog på kalkberggrund, finns bara på Öland i hela världen.

“Tacka för kött och skinn, bli fodervärd åt ett får”

– Ett sätt att ha får utan att sköta dem själv. Du får inblick i hur maten du lägger på tallriken produceras.