Förhandsboka lammlåda

God mat börjar redan på gården. Våra lamm går med sin mamma hela sommaren och betar i våra naturbetesmarker som ligger i det Öländska Mittlandet. Betesmarkerna finns både i skogen och mer öppet på ängar och gamla åkrar. Variationen av örter och buskar i naturbetesmarkerna, till exempel timjan, mynta och oregano, ger extra smak åt köttet. Dessutom bidrar fårens betande till att landskapet hålls öppet vilket gynnar den biologiska mångfalden och en stor mängd rödlistade arter som finns i de öländska hässlena.

Djuren slaktas och styckas på ett godkänt gårdsslakteri utanför Kalmar, bara 17 minuters körväg från gården. Bra djurhantering i hela kedjan från födsel till slakt är viktigt för oss och avspeglas dessutom på köttkvalitén. Allt kött är vakuumpackat och märkt och klart att tillagas eller frysas in.