Landskapet berättar

220.00kr

Guidad vandring genom Mittlandsgårdens naturbetesmarker i Hönstorps utmarker. För 16 år sedan påbörjades restaurering av den kraftigt igenväxta marken. På den här vandringen kan du följa vårt arbete med att återskapa betesmarkerna till vad de en gång var. Vad kan vi utläsa om hur landskapet såg ut tidigare? Under vägen tittar vi på vad som händer i en mark som lämnas utan betesdjur och vad som händer när den öppnas upp igen. Vi tittar också växterna som hör till hävdade marker och de kan försvara mot betesdjuren samt hur växter och djur samspelar.