Bli Andelsbiodlare med Mittlandsgården

750.00kr

Andelsbiodling stängd för 2024. I höst öppnar vi för bokningar till 2025. Välkommen åter!

Honung är en ren naturprodukt som vi människor lärde oss tycka om redan när vi levde samlare och jägare. Då gällde det att hitta en vilt bisamhälle i någon ihålig trädstam. Idag bor honungsbina i beväma bikupor hos sin biodlare. Som andelsbiodlare har du möjligheten att följa honungsbina under en honungssäsong. Vi berättar vad bina gör under olika tider på året, men också vad biodlaren har för uppgifter. På så sätt får du en inblick i honungens väg från kupan till din egen honungsburk. Dessutom bjuder vi in dig till en bigårdsträff när du ska hämta din honungsandel.

2 i lager