Tacka för kött och skinn

2,500.00kr

Fodervärd för tacka

är ett sätt att ha får utan att sköta dem själv. Du får mer inblick i hur livet med får är och hur vi sköter dem. Du får också större inblick i hur maten du lägger på tallriken produceras. Att bli fodervärd kostar 5.500 kr för säsongen 2022-2023. Betalningen delas upp på tre tillfällen: 2.500 kr vid tecknade av avtal, 1.500 kr vid leverans av lammlåda och 1.500 kr vid leverans av lammskinn.

Lite om våra får
Våra får är av rasen pälsfår, eller gotlandsfår. De har bra modersegenskaper, är bra betesdjur och har en fantastisk fin päls. Vi tar också hand om ullen från fåren. På sommaren går de ute och betar och på vintern bor de i ett bågväxthus. Vi väljer våra avelsdjur med omsorg där friska och sociala djur står högt upp på listan. Lammen slaktas och styckas på ett litet, godkänt gårdsslakteri bara 17 minuter från gården och vi kör dem dit själva. Skinnen bereds på ett litet berederi utanför Orrefors och ullen spinns till garn på ett familjespinneri utanför Norrtälje.

Om våra betesmarker
Vi har restaurerat närmare 60 ha naturbetesmark i Mittlandsskogen. Djuren gör ett bra jobb genom att hålla tillbaka slyuppslag och förhindra igenväxning. Markerna har hög biologisk mångfald och är mycket värdefulla för bland annat många rödlistade svampar och insekter som kräver bete. Just denna typ av betesmark finns bara på Öland i hela världen.

Att bli fodervärd
Tackan bor kvar hos oss och vi sköter om henne åt dig. Vi skriver ett kontrakt med allt vi åtar oss att göra, t ex se till att hon har bra bete, friskt vatten, mineraler. Vi klipper klövarna, ullen och ger daglig tillsyn. Som tack för att du är fodervärd får du en lammlåda och ett lammskinn till hösten/vintern. 

4 i lager