Shinrin-yoku Skogsbad

220.00kr

Shinrin Yoku är japanska och betyder fritt översatt Skogsbad. När du skogsbadar sänker du tempot så att du hinner uppfatta och ta in skogen med alla dina sinnen. Sätt dig på en sten, känn vinden som en lätt smekning på din kind, doften av sol och kanske trampet av myrornas små fötter på stigen. När du ger dig själv tid att bara vara i naturen kan du uppleva naturvaro. Naturvaro kan vara en av nyckelfaktorerna till att många känner sig friska, glada och välmående efter ett skogsbad.

Datum för öppna skogsbad hittar du i kalendern. Det går också bra att boka endskilda grupper och företagsevenemang!