Unikt honungsrör

175.00kr

Röret innehåller 3 honungsburkar, som var och en rymmer 150g. Varje burk kommer från en av våra bigårdar. Blommorna på varje bigård ger smak åt honungen och därför skiljer sig smaken från en bigård till en annan. Med honungsröret kommer en beskrivning av varje bigård och de blommor som finns där. Vi slungar, silar och tappar all honung själva. Honungen är orörd och flytande när den tappas på burken. All honung kristalliserar så småning om.

error: Content is protected !!